รายชื่อผู้ผลิตทองมาตรฐานสคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์กับผู้ผลิตทองคำที่มีมาตรฐานปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณที่ 96.5% เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ณ วันที่ 30/05/2561

รายชื่อผู้ผลิตทองที่มีมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

รายชื่อร้านผู้ผลิตทองรูปพรรณที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ทองรูปพรรณจาก สคบ. ประจำปี 2561-2563 (ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช) จำนวน 59 ราย มีดังนี้

ลำดับ

บริษัท

ที่อยู่

เบอร์โทร

1
295-297 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
2
320 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
3
บริษัท เลี่ยงเส็งเฮง พาณิชย์ จำกัด
63-63/1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
478-488 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
5
บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด
70 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
6
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด
106-108 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
7
บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด
330 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110
0-2224-0077
8
บริษัท ซินคี่เชียงค้าส่ง จำกัด
143 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
9
บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช(1988) จำกัด
374,376,205,378 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
10
บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด
456 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
11
บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด
121/7 ชั้น 1 โครงการดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077

12

บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด
303 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
13
บริษัท ห้างทองจิ้นไถ่เฮง จำกัด
412-414 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
14
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด(มหาชน)
28 ซอย บางนา-ตราด 28 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
0-2223-5884-6
15
บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด

56 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

0-2224-0077
16
บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
107 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
17
บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด
245-247 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
18
บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
708 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
19
บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด
144-146-148 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
20
บริษัท แต้จิบฮุย จำกัด
102-104 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
21
บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด
62 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
22
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด
401-407 ซอยแปลงนาม ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
23
บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด
121/2-3 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
24
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน่ำเชียง
85-87 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
25
บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด
855 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
26
บริษัท ห้างทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด
1/11-12 ชั้น 1 ศูนย์การค้าดิโอล์ดสยาม(D-104-G) ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
27
บริษัท ห้างทองเพชรทองคำ โกลด์ท็อป จำกัด
24 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
28
บริษัท ห้างทองทองสวย จำกัด
600/24-25 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
0-2223-5884-6
29
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด
110-116 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
30
บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด
97 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
31
บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด
310 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
32
บริษัท ทองเล้งหงษ์ จำกัด
151-153 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
33
บริษัท ห้างค้าทองหลูยู่ฮวด จำกัด
504-506 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
34
บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด
25-25/1 หมู่ 11 ซอยกลางเมือง 1 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
0-2223-5884-6
35
บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง(2490) จำกัด
608 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
36
บริษัท ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่ จำกัด
213-215 ถนนเจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
37
บริษัท ห้างทองชั่งเซ้ง จำกัด
173 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
38
บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช(สี่แยกวัดตึก) จำกัด
152-154 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
39
บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด
154, 156 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
40
บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด

647 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

0-2223-5884-6
41
บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง จำกัด
113 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
42
บริษัท ห้างทองเคว่งหลี จำกัด
85-87 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
43
บริษัท ห้างทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด
400-402 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
44
บริษัท ห้างทองพุดเซ้ง จำกัด
294 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
45
บริษัท ขายทองแต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด
49 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
46
บริษัท จินชอง จำกัด
83 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
47
บริษัท ห้างทองจิบฮุย จำกัด
203 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
48
บริษัท ห้างทองเคว่งหลี จำกัด
47 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
49
บริษัท ห้างทองเจี้ยฮั้ว จำกัด
97 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
50
บริษัท ทองไพโรจน์ จำกัด
657 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
51
บริษัท ห้างทองก้วยเซ่งเฮง จำกัด
65 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
52
บริษัท ห้างทองเคว่งหลี จำกัด
7/1 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
0-2223-5884-6
53
บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด
180-182 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2224-0077
54
บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด
316 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
55
บริษัท ห้างทองนำเกียเฮง จำกัด
59 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077
56
บริษัท ห้างทองเคว่งหลี จำกัด
47 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
0-2223-5884-6
57
บริษัท ห้างทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด
24/7-8 หมู่ 10 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
0-2224-0077
58
บริษัท โกลด์สยาม จำกัด
2,4 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2223-5884-6
59
บริษัท ห้างทองเอ็งฮงฮวด จำกัด
41-43 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
0-2224-0077

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้จัดมอบตราสัญลักษณ์ ประจำปี 2561 – 2563 (ร้านทองขายส่ง และร้านทองเยาวราช) แก่ผู้ผลิตทองที่มีมาตรฐานของทองรูปพรรณปริมาณความบริสุทธิ์ 96.5% หรือทอง 23.16K โดยมีผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาตรฐาน สคบ. จำนวน 59 ราย ไว้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

บทความแนะนำ

ทองรูปพรรณคืออะไร

ทองรูปพรรณ คืออะไร

ทองรูปพรรณ คือ ทองรูปพรรณ ต่างจาก ทองคำแท่ง อย่างไร และทำไม ราคาทองทั้งสองแบบถึงไม่เท่ากัน ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ในช่วงที่ราคาทองแพง

สมาชิก สมาคมค้าทองคำ

รายชื่อร้านสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

รายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคำ สมาชิก สมาคมค้าทองคำ รวมรายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคํา แบ่งตามภูมิภาค รายจังหวัดทั้งหมด อ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย Gold

ทองคํามีกี่ประเภท

ทองคํามีกี่ประเภท ทองคำ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูงเพราะมีปริมาณจำกัด แต่หลายท่าน อาจเคยได้ยินว่ามีทองที่เป็นสีอื่นๆอีก เช่น ทองขาว ทองคำดำ เลยอาจเกิดความสงสัยกันว่า ทองมีแบบไหนบ้าง

ทองเค คืออะไร

ทองเค คืออะไร

ทองเคคืออะไร ทองเค คืออะไร ทองเก๊ หรือเปล่า เห็นออกเสียงคล้ายๆกัน ทองเคมีกี่แบบ และทองเคดูยังไง ทองเคขายได้ไหม ทองเคจำนำได้ไหม วันนี้

ประวัติสมาคมค้าทองคำ

ประวัติสมาคมค้าทองคำ Gold Traders Association

ประวัติสมาคมค้าทองคำ Gold traders association history ประวัติสมาคมค้าทองคำ ปัญหาในยุคแรก จุดดำเนิดสมาคม การก่อตั้งสมาคมค้าทองคำ ผลงานต่างๆของสมาคมค้าทองคำ