รายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

สมาชิก สมาคมค้าทองคำ

สมาชิก สมาคมค้าทองคำ รวมรายชื่อสมาชิกสมาคมค้าทองคํา แบ่งตามภูมิภาค รายจังหวัดทั้งหมด อ้างอิงจาก สมาคมค้าทองคำ ประเทศไทย Gold Traders Association ร้านทองใกล้ฉัน ก็สามารถดูได้จากในลิสต์นี้

รวมรายชื่อ สมาชิกสมาคมค้าทอง สารบัญ

ภาคเหนือ (16 จังหวัด)

กำแพงเพชร (จำนวนสมาชิก 20)

บริษัท เอส แอนด์ เอส โกลด์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
บริษัท กนกทอง โกลด์ จำกัด
บริษัท จงเจริญ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท เตียมุ่ยฮั้ว 2 โค้งวิไล จำกัด
บริษัท เตียมุ่ยฮั้ว จำกัด
บริษัท ทองสวิทเยาวราช จำกัด
บริษัท บีเคเคโกลด์ จำกัด
บริษัท สุดแสงฟ้าโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง อังคณา 2528 จำกัด
บริษัท ห้างทองจงเจริญเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเทพประทาน จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยเจริญเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองนพเก้ากำแพงเพชร จำกัด
บริษัท ห้างทองเมืองทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช (ตลาดศูนย์การค้า) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองอภิชาติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ่วงสื่อยู่อี่ 2017
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ย.เยาวราชท่ามะเขือ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองชัยพงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองธันย์ชนก

เชียงราย (จำนวนสมาชิก 63)

บริษัท กรุงเทพห้วยไคร้ จำกัด
บริษัท กันต์ค้าทอง จำกัด
บริษัท กันตชาติ จำกัด
บริษัท กันต์พิจิตร จำกัด
บริษัท เกลียวสินธุ์ โกลด์ จำกัด
บริษัท โกลเด้น แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คชสาร แกรนด์ จำกัด
บริษัท คชสาร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คชา แกรนด์ จำกัด
บริษัท คชา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท จินดาพิจิตร จำกัด
บริษัท ฉัตรจินดา จำกัด
บริษัท ฉี่ซุ่ยกี่ทอง จำกัด
บริษัท ชญาโกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ชลฉัตร จำกัด
บริษัท ชลพิจิตร จำกัด
บริษัท ช้างศึก แกรนด์ จำกัด
บริษัท ซื่อซุ่ยกี่ จำกัด
บริษัท ซื่อเล่าวงค์ จำกัด
บริษัท ซุ่ยกี่ค้าทอง จำกัด
บริษัท เดอะ เกรทเทสท์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ทองกันต์มจุลี จำกัด
บริษัท ทองเกลียวสินธุ์วงศ์ จำกัด
บริษัท นันทิชา โกลด์ จำกัด
บริษัท พิจิตรมจุลี จำกัด
บริษัท พิจิตรอภิชา จำกัด
บริษัท ภควา แกรนด์ จำกัด
บริษัท ภควา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท มจุลีจินดา จำกัด
บริษัท มจุลีพิจิตร 88 จำกัด
บริษัท มจุลีพิจิตรกันต์ จำกัด
บริษัท เยาวราช มหานคร จำกัด
บริษัท เยาวราช แม่สาย จำกัด
บริษัท เยาวราชกรุงเทพ 88 จำกัด
บริษัท เยาวราชกรุงเทพ จำกัด
บริษัท เยาวราชโกลด์ จำกัด
บริษัท รัชกาญจน์ โกลด์ จำกัด
บริษัท เรืองธรรมรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท ลองแซนด์ โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ลีค้าทอง จำกัด
บริษัท วาย เค ที โกลด์ จำกัด
บริษัท วายเอสจี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท วิน โกลด์ จำกัด
บริษัท สิกขา แกรนด์ จำกัด
บริษัท สิกขา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สุวรรณ แกรนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท สุวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เสริมสุข โกลด์ จำกัด
บริษัท แสงกมล จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญสิน 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญสิน 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชเชียงของ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชวารุณี จำกัด
บริษัท ห้างทองวรรณพร จำกัด
บริษัท ห้างทองเสรีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท อภิชาพิจิตร จำกัด
บริษัท อภิชามจุลี จำกัด
บริษัท อภิชาสินธุ์ จำกัด
บริษัท ออมทอง อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ไอยรา แกรนด์ อินเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอยราสินธุ์ จำกัด
ร้านทองเรืองชัย
ห้างทองสวิสส์เชียงราย

เชียงใหม่ (จำนวนสมาชิก 63)

บริษัท อินทรีทองค้าทองแท่ง จำกัด
บริษัท กุลศรีสุวรรณ นิมมานเหมินทร์ จำกัด
บริษัท กุลศรีสุวรรณ ประตูช้างเผือก จำกัด
บริษัท ซีพีพีเค โกลด์ จำกัด
บริษัท ทองศรีชัย จำกัด
บริษัท ทองแสงชัยเมืองงาย จำกัด
บริษัท ไทยสวัสดิ์ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท แม่บุญเรือง เชียงใหม่ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท แม่บุญเรือง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ย่ง ฮั่ว ล้ง เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ย่งเชียงล้ง จำกัด
บริษัท ย่งเชียงล้ง ตลาดต้นลำไย โกลด์ จำกัด
บริษัท ย่งเชียงล้ง ตลาดต้นลำไย จำกัด
บริษัท ย่งเชียงล้งโกลด์ จำกัด
บริษัท ร้านทองแม่พร จำกัด
บริษัท ศรีสุวรรณ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท สินเยาวราช จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณเยาวราช (เชียงใหม่ 2016) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ง้วนลีเส็ง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เจี่ย เฮง เส็ง ตราช้าง จำกัด
บริษัท ห้างทองช้างดาว จำกัด
บริษัท ห้างทองโชคชัย เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ห้างทองตั๊กเซ่งล้งตั๊กเซ่งฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยสวัสดิ์ คำใบตราช้าง จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยสวัสดิ์ ตราช้าง จำกัด
บริษัท ห้างทองปางทองคำ จำกัด
บริษัท ห้างทองมังกรทองฮอด จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เจง จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เที่ยง (เชียงใหม่) จำกัด
บริษัท ห้างทองย่งไท้ฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีพรชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีสุวรรณ เชียงใหม่ จำกัด
บริษัท ห้างทองสามพี่น้อง จำกัด
บริษัท ห้างทองเสือมังกร จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงศิริ จำกัด
บริษัท ห้างทองหงษ์มังกร จำกัด
บริษัท ห้างทองอินทรีทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองอินทรีทองวโรรส จำกัด
บริษัท ห้างทองอิวเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกสุวรรณ์ ฝาง จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง กุลศรีสุวรรณ ตลาดเมืองใหม่ จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง กุลศรีสุวรรณ ราชภัฎ 2559 จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง มังกรหยก จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองคำ วาเลนไทน์ จำกัด
บริษัท โอ้วจินเฮง จำกัด
ห้างทองทรัพย์ไพบูลย์
ห้างเพชรทองบ้านกะรัต (คุณเฮง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติกร 39
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณเฮง โกลด์ เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรดารา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เตี๋ยกิมเล้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองสมบูรณ์ 2542
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองคุณเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพศาล ดอยสะเก็ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนภาเชียงใหม่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง เจียงเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง อภิชาติ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพร้าวเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวัฒนาสิน (แม่วาง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุขสว่าง เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอสพี

ตาก (จำนวนสมาชิก 16)

บริษัท ห้างทองกรุงเทพ 1 รุจี จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ 4 จำกัด
บริษัท ห้างทองประพันธ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองสินสุวรรณ 7 จำกัด
บริษัท ห้างทองเหรียญทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเหรียญทอง แม่สอด จำกัด
บริษัท ห้างทองอรสา 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองอรสา จำกัด
บริษัท ห้างทองอุดมพรรณ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเซมเบอร์ โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวรรัตน์ (999)

นครสวรรค์ (จำนวนสมาชิก 26)

บริษัท ทองใบกรุงเทพ จำกัด
บริษัท ทองหวังอยากมี จำกัด
บริษัท ทองอยากมีตังค์ จำกัด
บริษัท เพรตตี้โกลด์แอนด์ไดมอนด์ จำกัด
บริษัท มิตรอาภรณ์พาณิชย์รุ่งเรือง (บ่อนไก่) จำกัด
บริษัท มิตรอาภรณ์พาณิชย์รุ่งเรือง (สวรรค์วิถี) จำกัด
บริษัท มิตรอาภรณ์พาณิชย์รุ่งเรือง (สำนักงานใหญ่) จำกัด
บริษัท มิตรอาภรณ์พาณิชย์รุ่งเรืองโกลด์ จำกัด
บริษัท เยาวราช ทองดี จำกัด
บริษัท วาย เอ็ม ที โกลด์ จำกัด
บริษัท หวังทองดีโกลด์ จำกัด
บริษัท หวังมีตัง จำกัด
บริษัท หวังอยากมี ตราช้างคู่ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองใบใหญ่ 2016 จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งโต๊ะกวง จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีชัย 2 นครสวรรค์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสิริชัย นครสวรรค์ จำกัด
บริษัท ฮ้อเต็กหมง จำกัด
บริษัท เฮ่งฮั่วเซียง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ภาณุกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมเจริญ (แม่เตียง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเพชรทองโพธิ์ทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเฮงตระกูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ้อยทองดี สาขา 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ๊งเป้งฮะ

น่าน (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท นิยมพรรณโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองนิยมพรรณ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชคชัย 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีสง่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสง่า (เจ้าเก่า)

พะเยา (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ทวีโชค 888 จำกัด
บริษัท ทวีโชค กิมเฮ็ง จำกัด
บริษัท ศรีรุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างทองพูนทอง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพัฒนา (2537)

พิจิตร (จำนวนสมาชิก 18)

บริษัท จันทนา โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท เจ๊เกี๊ยก โกลด์ จำกัด
บริษัท เซ่งเฮงล้ง โกลด์ จำกัด
บริษัท ดีเยี่ยมโกลด์ จำกัด
บริษัท ตั้งเซียมเฮง 2 พิจิตร จำกัด
บริษัท ทองง่วนเฮงเชียง 2 จำกัด
บริษัท ทองเทพนคร จำกัด
บริษัท ทองไพรัตน์ จำกัด
บริษัท ทองแม่เลี่ยม 2 จำกัด
บริษัท ทองรับอรุณ จำกัด
บริษัท แม่ทองบาง 1 จำกัด
บริษัท แม่ทองบาง 5 จำกัด
บริษัท แม่เลี่ยม โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท ห้างทองง่วนเฮงเชียง 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งเซียมเฮง 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งเซียมเฮง 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ทองบาง 2 จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองเยาวราชพิจิตร จำกัด

พิษณุโลก (จำนวนสมาชิก 22)

บริษัท ทองกรุงไทย จำกัด
บริษัท ปัณพรโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเยาวราช ออนไลน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีศิลป์ พิษณุโลก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โง้วหลีง้วน 1111
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเฮงโกลด์สมิธ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพลอยศักดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเพชรมังกรเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีนังเยาวราช พิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองทองถม พิษณุโลก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองเอกพรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่งฮั้วเฮง (เยาวราช)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแก่นช่างทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจงลักษณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเจริญรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองดีเฮงเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทรายทอง 1978
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทวีเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนำแสง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวันจันทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเฮงเจริญ

เพชรบูรณ์ (จำนวนสมาชิก 20)

บริษัท ทองเงินไทย จำกัด
บริษัท ทองโชคชัยพุเตย จำกัด
บริษัท แม่กิมตา จำกัด
บริษัท แว่นทองพัฒนา จำกัด
บริษัท หวังเงินไทย จำกัด
บริษัท ห้างทองจูทองดี เพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญสัก จำกัด
บริษัท ห้างทองดีเจริญ จำกัด
บริษัท ห้างทองเต็งพานิช (แม่ปู) จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองธารทองเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองพันธ์ประเสริฐ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช สมอทอด จำกัด
บริษัท ห้างทองสวัสดี 99 จำกัด
บริษัท ห้างทองสินทอง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงอาทิตย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองอัญชลี จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง(ฐ) จำกัด
บริษัท เหล่าวาเองค้าทอง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง เฮง เฮง เยาวราช

แพร่ (จำนวนสมาชิก 9)

บริษัท กรุงเทพเยาวราชโกลด์ จำกัด
บริษัท ทองโชคชัยแพร่ จำกัด
บริษัท ร้านทองถุ่งฮิน จำกัด
บริษัท สินทวีแพร่ จำกัด
บริษัท ห้างทองเจนถิ่น 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองถุ่งฟุง จำกัด
บริษัท ห้างทองสมฤทธิ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสายฝน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ทองหย่วน

ลำปาง (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท ไทยทองใบตราช้างคู่ จำกัด
บริษัท สุขสมบูรณ์ (2494) จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ แอนด์ บีเคเค โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองช้างทองคำ จำกัด
ห้างทอง สวัสดี
ห้างทองเฮงชัยฮวด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิเลนทอง 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเยาวราชนครลำปาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ 2493
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวัฒนาสิน (วังเหนือ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอินทราตราพระอาทิตย์

ลำพูน (จำนวนสมาชิก 21)

บริษัท พีพีพี โกลด์ จำกัด
บริษัท มังกรทอง 2017 จำกัด
บริษัท เยาวราชบ้านแซม จำกัด
บริษัท ลัคกี้ โกลด์ จำกัด
บริษัท เลดี้ โกลด์ จำกัด
บริษัท เลิฟลี่ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองใหม่เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ ป่าซาง ลำพูน จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชร จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เที่ยง (ลำพูน) จำกัด
บริษัท ห้างทองลี้ เฮง เฮง เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองสมพรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองสันต์ทำทอง จำกัด
บริษัท เหน่งช่างทอง จำกัด
บริษัท อุดมศรี โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท อุดมศรี โกลด์สมิทธ์ จำกัด
ห้างทองคำเยาวราช
ห้างทองจินเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองรุ่งไพลิน เยาวราช 999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีวิชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศิริเสรี

สุโขทัย (จำนวนสมาชิก 2)

บริษัท บ้านทองสมสมัย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองฟ้าประทาน

อุตรดิตถ์ (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ช้างทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีเจริญ (เตียเซ่งเฮง) จำกัด
บริษัท อัมพรพรรณ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ทองเซ็นเตอร์ 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราชพิชัย (999)

อุทัยธานี (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท เพชรทองนพรัตน์ 99 จำกัด
บริษัท ร้านทองแม่ตังกวย จำกัด
บริษัท ห้างทอง เจ๊กิม (๙๙) จำกัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)

กาฬสินธุ์ (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท ห้างทอง เยาวราชตรามังกร จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งตกเซ้ง (2474) จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งตกเซ้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองบุญชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองพรเจริญ (บัวขาว) จำกัด
บริษัท ห้างทองลิ้มเคียนฮวดสาขา ๒ จำกัด
บริษัท ห้างทองสิริรุ่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีฟ้า

ขอนแก่น (จำนวนสมาชิก 14)

บริษัท ไดนามิค ดี-พลัส จำกัด
บริษัท ทองถาวร (เองฮุยฮึ้ง) จำกัด
บริษัท พี แอนด์ พี โกลด์ ออริจินอล จำกัด
บริษัท พูนทรัพย์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองกีรติ จำกัด
บริษัท ห้างทองทองสวย จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ทองพูล จำกัด
บริษัท เอ็มทีพี โกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีพี บูลเลี่ยน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองพระยืน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยกนกเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเลิศสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอุเทน (ลูกชายแม่กิมกี่) ขอนแก่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอรีส โกลด์

ชัยภูมิ (จำนวนสมาชิก 7)

บริษัท ห้างทอง ทองไพโรจน์ ชัยภูมิ จำกัด
บริษัท ค้าทองรุ่งสอาดพัฒนกิจ จำกัด
บริษัท ห้างทองคำเยาวราช บิ๊กซีบำเหน็จณรงค์ จำกัด
บริษัท ห้างทองปัทมา จำกัด
บริษัท ห้างทองไพโรจน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสำเริง(คชสาร) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์แอนด์สกาย ลักกี้ โกลด์

นครพนม (จำนวนสมาชิก 4)

บริษัท ห้างทองนำชัย เยาวราช จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช 99.99 (นาแก)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุวรรณภูมิ (เยาวราช)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอมร นครพนม

นครราชสีมา (จำนวนสมาชิก 35)

บริษัท กู๊ดเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ครอบครัวจิราเยาวราช จำกัด
บริษัท จิ้นเฮงหลีโกลด์ จำกัด
บริษัท เดอะ เรดด็อท จำกัด
บริษัท เตียเซ่งฮวดเยาวราช จำกัด
บริษัท ทองกรุงเทพ จำกัด
บริษัท ไทยเฮงหลีโกลด์ จำกัด
บริษัท ไทยเฮงหลีประทาย จำกัด
บริษัท ไท้เฮงล้ง กำไลทองโกลด์ จำกัด
บริษัท โมเดิร์น โกลด์ 2014 จำกัด
บริษัท เยาวราช โลตัสปากช่อง จำกัด
บริษัท ร้านทอง แม่ล้วน จำกัด
บริษัท วาสนา กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ศุภสิน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างค้าทองอึ้งเฮงหลี ตราเงิน จำกัด
บริษัท ห้างทองคุณหลีเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเตียเซ่งฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เฮงล้ง (ตราช้าง 4) โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เฮงล้ง (ตราช้าง) จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรสุวรรณ 3 ตรานกกระเรียน จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่หงษ์เยาวราช ๑ จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองอึ้งเฮงหลี ตราพระ จำกัด
บริษัท อะ โกลด์ จำกัด
บริษัท อึ้งเฮงหลีตราประตูชุมพล จำกัด
บริษัท อึ้งเฮงหลีเยาวราช จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กังวาฬเยาวราชปากช่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะสุวรรณโรจน์ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะสุวรรณโรจน์ 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะสุวรรณโรจน์ 4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองประชาไท (ทองเยาวราช)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชสีมาธนาธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเจริญชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนพคุณเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีแสง

บึงกาฬ (จำนวนสมาชิก 1)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราชสวิท 99.99 (บึงกาฬ)

บุรีรัมย์ (จำนวนสมาชิก 2)

บริษัท เกียรติ์กนก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองน้ำทิพย์ บุรีรัมย์ 2016

มหาสารคาม (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท ห้างทอง ทองแท้เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองกาญจนาภิเษก (2002) จำกัด
บริษัท ห้างทองดีจริง จำกัด
บริษัท ห้างทองดีจริง (พยัคฆ์) จำกัด
บริษัท ห้างทองดีจริงเยาวราช (วาปี) จำกัด
บริษัท ห้างทองยิ่นฮงล้งเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งสอาด จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณาสาขาห้างเสริมไทยพลาซ่า จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี นาดูน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอุเทน (ลูกชายแม่กิมกี่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส วี ซี โกลด์

มุกดาหาร (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ห้างทองนำเจริญ มุกดาหาร จำกัด
บริษัท ห้างทองยิ่งเจริญ มุกดาหาร จำกัด
บริษัท ห้างทองวิริยะ 2002 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยเยาวราช คำชะอี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไผ่วังทอง

ยโสธร (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท เยาวราช 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองนำเจริญ ยโสธร จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เกิดมี จำกัด
บริษัท ห้างทองยิ่งเจริญ (2001) จำกัด
บริษัท ห้างทองราชาเฮง เยาวราช จำกัด

ร้อยเอ็ด (จำนวนสมาชิก 15)

บริษัท ห้างทองเยาวราช จำกัด
บริษัท เฮอริเทจ โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวราช จังหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวราชนพรัตน์ 999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสวัฒนาค้าทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ส.วิวัฒน์ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง สุทิน เยาวราช (1992)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่ทองใบ ๑๐๑
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวรรณรักษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอิดล้งร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอุเทน (ลูกชายแม่กิมกี่) ร้อยเอ็ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโอ้วชูนเซ้ง (แม่กิมกี่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี เค ซี โกลด์ เพลินจิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็งกิมเชียง

เลย (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท ห้างทองเยาวราชสวิต 99.99 จำกัด
บริษัท เหล่าฮั่วเอ็งโกลด์ จำกัด
ห้างทองเฉลิมโชค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองพลอยเลย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุพรรณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทองเยาวราช 1999

ศรีสะเกษ (จำนวนสมาชิก 2)

บริษัท ห้างทองสันติสุข 1933 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราชเจริญศรี

สกลนคร (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท ซาเสี่ยโกลด์แอนด์ซิลเวอร์ จำกัด
บริษัท นิวห้างทองเพชรงาม(2013) จำกัด
บริษัท เมืองพลอย โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเมืองพลอย จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรไพลิน สกลนคร จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แหลมทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชา 99.99 (สกลนคร)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกสาวฟู้ฝ่า (สีฟ้า)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชคดี สกลนคร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีชัย โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสวิตเยาวราช

สุรินทร์ (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท ห้างทองคุณเฮงสุรินทร์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเจ้าสัวสุรินทร์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเป้งม้งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชสุรินทร์ จำกัด
บริษัท ห้างทองฮั้วเฮงล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองฮั้วเฮงล้งเยาวราช จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองรวยดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียฮ้อ-เจ๊ส้ม โกลด์

หนองบัวลำภู (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท พีพี โกลด์ 8 จำกัด

อำนาจเจริญ (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท ทองคำอำนาจเยาวราช จำกัด

อุดรธานี (จำนวนสมาชิก 24)

บริษัท คูลินจิวโกลด์ จำกัด
บริษัท เคจีเอ็มอี จำกัด
บริษัท โชคชัย ตราสมอ จำกัด
บริษัท เซ่งเฮงล้ง โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ตั้งกิจเจริญโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท โททอล รอยัล เปเป้ โกลด์ จำกัด
บริษัท พรเจริญ 2526 จำกัด
บริษัท เพชรทองอรนุชห้าแยก ตราดาว จำกัด
บริษัท ห้างทอง ชัยฟ้า จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองทวีทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง นิวไทยฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทองกวงเชียงล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยฮวด จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง เอ็งน่ำเฮง จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองคูลินจิว จำกัด
บริษัท อรนุชห้าแยก ตราดาว ค้าทองคำแท่ง(2019) จำกัด
บริษัท อุดรโกลด์เทรด จำกัด
บริษัท เอ็งน่ำเฮง 2002 จำกัด
บริษัท เอ็งน่ำเฮง จำกัด
บริษัท เอสเอชแอล โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองวรภัทร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองอรนุชตราดาว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทรัพย์อนันต์ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองอัจฉรา 1977

อุบลราชธานี (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท ทองทวีสิน 2002 จำกัด
บริษัท ทองวาริน 2016 จำกัด
บริษัท เยาวราชเดชอุดม จำกัด
บริษัท ราชาทองคำ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงตะวัน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาเยาวราชพิบูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี พูลทรัพย์เจริญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวราชอุบล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองรุ่งทวี 2

ภาคกลาง (22 จังหวัด)

กรุงเทพฯ (จำนวนสมาชิก 466)

คลองเตย (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท โซวเคี่ยมเส็ง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เม่งเฮงหลี จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองฮั่วฮงล้ง

คลองสาน (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท ทองเทพารักษ์ จำกัด
บริษัท ทองรังสิตธานี จำกัด
บริษัท ก๋วงเฮง (แม่กิมลั้ง) จำกัด
บริษัท ทองทวีชัย 5 จำกัด
บริษัท ทองราชพฤกษ์ จำกัด
บริษัท มีเทล จิวเวลรี่ ดีไซน์ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั้งเซ่งล้ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์แนชชั่นแนลเฮ้าส์ออฟแสตมป์ (สยาม) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพรสวัสดิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโรจนะสิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะเซ่งเฮง

คันนายาว (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท สยามโกลด์ส จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้เซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี 1968 จำกัด
บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ ทู จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค ทองคำเยาวราช

จตุจักร (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท ทองชญากุล จำกัด
บริษัท ไพจิตร โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท ภวิกา โอเชี่ยน อินเตอร์เนชั่ลแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ส.เจริญ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช(จันทรเกษม) จำกัด
บริษัท ห้างทองวังทอง (ลาดพร้าว) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองแต้ฮั่วเฮง 2 (สี่แยกเกษตร)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโจวเซ่งเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแต้ฮั่วเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพงศ์สุวรรณ ทองเยาวราช

จอมทอง (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท เยาวราชสินทวีบางมด จำกัด
บริษัท ห้างทอง อ.เจริญชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยพร จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยสุวรรณ จอมทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชชินสุวรรณ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจอมทอง

ดอนเมือง (จำนวนสมาชิก 7)

บริษัท โกลด์ เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท คุณเก่งโกลด์ จำกัด
บริษัท ดิอายโกลด์ จำกัด
บริษัท เพชรทอง จงเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองปิ่นเจริญ จำกัด
บริษัท ออรั่ม แอนด์ เฮอริเทจ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองลี้จินไถ่

ดินเเดง (จำนวนสมาชิก 21)

บริษัท ไพรม์ สยาม โกลด์ จำกัด
บริษัท โต๊ะกังประชาสงเคราะห์ จำกัด
บริษัท ทองทวี รีไฟน์ จำกัด
บริษัท ไท้เส็งเฮง กาญจนา จำกัด
บริษัท ปุ๊ยเยาวราชโกลด์ โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท ม้าสุวรรณ (เยาวราช) โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท ศรีโต๊ะกังรัชดาซอย3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ยู่เฮง ดินแดง จำกัด
บริษัท ห้างทอง ยู่เฮง เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง เอกเจริญ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งกิมล้งเยาวราช โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกังดินแดง จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรทวี จำกัด
บริษัท ห้างทองเม้งเยาวราช ๙ จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีโต๊ะกัง สาขาดินแดง จำกัด
บริษัท เอ็ม โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ร้านทองตั้งฮะล้งเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ยู่เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองม้าสุวรรณ (เยาวราช)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหงส์รัชดา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองฮั้วเฮงเยาวราช

ดุสิต (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท ห้างทองทวีกิจ จำกัด
บริษัท ห้างทองปิติพร (ราชวัตร) จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชศรีย่าน จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีย่าน๑ จำกัด
บริษัท เอกมณี ศรีย่าน จำกัด
ห้างทองศรีย่าน

ตลิ่งชัน (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท โกลด์มาร์ค จำกัด
บริษัท ซิง แสงนภา จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง 32 จำกัด

ทวีวัฒนา (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท ฟีนิกซ์ เมทัล จำกัด
บริษัท รอยัล คลาสสิค โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชมังกร9 เวิลด์ มาร์เก็ต จำกัด

ทุ่งครุ (จำนวนสมาชิก 4)

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสุพรรณเยาวราช ๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสุพรรณเยาวราช 4
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองมิตรไมตรีเยาวราช

ธนบุรี (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท โดนาตี่ จีโอเยลลี่ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองไล้เซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทอง ลิ้มสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรรัตน์ (เดอะมอลล์) จำกัด
บริษัท ห้างทองร้อยเปอร์เซ็นต์ ดาวคะนอง จำกัด
บริษัท ห้างทองวงเวียนใหญ่ จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณหงษ์ 888 จำกัด
บริษัท อาร์ เอ็ม จี โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำโชคทรัพย์ เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองโต๊ะกัง เดอะมอลล์ ท่าพระ

บางกอกน้อย (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท เยาวราช ธุรกิจ 9999 จำกัด
บริษัท ห้างทองกระต่ายคู่ (5) จำกัด
บริษัท ห้างทองกระต่ายคู่ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชบางขุนนนท์ (ตั้งไทยฮะ) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดี จิวเวลรี่ (1999)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองชัยรุ่งเรือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบางขุนศรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเฮงรุ่งเรือง

บางกอกใหญ่ (จำนวนสมาชิก 2)

บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท พีทีบี โกลด์ จำกัด

บางกะปิ (จำนวนสมาชิก 25)

บริษัท เจ เค พี คิงด้อมโกลด์ จำกัด
บริษัท ช.ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ตั้งหมง คลังเพชรทอง จำกัด
บริษัท แต้เซ่งเฮงเยาวราช จำกัด
บริษัท ทองวัชรินทร์ (1990) จำกัด
บริษัท ทองแสงเจริญ จำกัด
บริษัท ประเสริฐศรีทอง จำกัด
บริษัท เพชรทองสุภา จำกัด
บริษัท มังกรล่ำซำ (1995) จำกัด
บริษัท รวมสุวรรณ ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท วัชรินทร์โกลด์ จำกัด
บริษัท วี อาร์ เค เพาเวอร์โกลด์ จำกัด
บริษัท ส.เพชรมณี โกลด์ เทรด จำกัด
บริษัท สง่าสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทอง เอเอ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองชื้อเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองน้อมจิตต์เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองลิ้มเซ่งฮวด ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองหยงฮุย จำกัด
บริษัท ห้างทองฮั่วฮะเฮง จำกัด
บริษัท อมรสุวรรณ ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท เอ็ม เอช แอล โกลด์ จำกัด
ห้างทองเจิมจิตร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทอง ทองดีเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ทองคำ เอสแอนด์ซี

บางขุนเทียน (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท 99เยาวราชช๊อป จำกัด
บริษัท ทีพีเอส รีฟายน์ ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ จำกัด
บริษัท เยาวราช 99 โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง เยาวราช บางขุนเทียน-ชายทะเล จำกัด
บริษัท ห้างทองนำโชค 1997. บางกระดี่ จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรทองใบเยาวราช (1998) จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชบางขุนเทียน จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช 642
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสหรัตน์เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี ทองคำเยาวราช

บางเขน (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท เจี่ยเจี้ยเชียง ลูกชาย 2 จำกัด
บริษัท เจี่ยเจี้ยเชียง สิงโตคู่ (ฉ่อย) จำกัด
บริษัท ซิงค์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ย่งเฮงหลีโกลด์ จำกัด
บริษัท สิ่งเฮงแม่ทองสุข จำกัด
บริษัท ห้างทองดีเยาวราช (ปอ) จำกัด
บริษัท ห้างทองทองดี จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ทองคำวัชรพล จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชถนอมมิตร จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีมงคล รามอินทรา กม.2 จำกัด

บางคอแหลม (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท มอร์ริส แอนด์ วัตสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วัน สต๊อป จิวเวลรี่ พรีเชียส เมทัล จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช บางกอก จำกัด

บางแค (จำนวนสมาชิก 9)

บริษัท ไทยมิตร (2517) จำกัด
บริษัท เลิศทองใบ จำกัด
บริษัท สมบูรณ์โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่ทองใบ คลาสสิก บางแค จำกัด
บริษัท ห้างทองใต้เชียงเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง 69 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชมังกร9กาญจนาภิเษก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โต๊ะกังกิมกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง เจ้าสัว เยาวราช

บางซื่อ (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ทีเอ็นซี โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยศิลป์ 2524 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองกนกพรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยดำรงค์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเบญจวรรณ

บางนา (จำนวนสมาชิก 15)

บริษัท กรอบพระเฮียสี่ จำกัด
บริษัท โกลด์เด้น 99 จำกัด
บริษัท เค เค เทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ร้านทองเพชรี จำกัด
บริษัท ร้านทองแม่กิมไล้ 2 จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเฮงล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีชัย 2 กรุงเทพ จำกัด
บริษัท ออโรร่า โกลด์ เซฟวิ่ง จำกัด
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ฮวดเซ่งเฮงเฮียสี่ โกลด์เทรดดิ้ง จำกัด
ห้างทอง ป.ศรีทอง
ห้างทองเพชรวิไล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่มะลิ เยาวราช

บางบอน (จำนวนสมาชิก 15)

บริษัท ทีเอชโกลด์ จำกัด
บริษัท เพชรทองใบเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่กิ่งทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีทรัพย์ ทองดี จำกัด
บริษัท ห้างทองทองเยาวราชทองใบ 5 จำกัด
บริษัท ห้างทองปิ่นทองดี จำกัด
บริษัท ห้างทองปิ่นทองใบ จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรทองใบ เยาวราช (2541) จำกัด
บริษัท โอเรียนเต็ล จิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์ จำกัด
ห้างทอง ต.สุวรรณ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยนิรันดร์ (บางบอน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจึงฮงหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชคดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองมีสวัสดิ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอกสุวรรณ

บางพลัด (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท โกลด์มาร์ค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ที.วาย.เอ็น.โกลด์ จำกัด
บริษัท หวังโต๊ะกัง โกลด์ 88 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชซังฮี้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนายสมบูรณ์

บางรัก (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เค.เอส.จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท ทองเยาวราช (สีลม) จำกัด
บริษัท ห้างทองธนิยะ จำกัด
บริษัท ออสสิริส จำกัด
บริษัท ไอริส โกลด์ จำกัด
บริษัท ฮาทาม จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองธนา

บึงกุ่ม (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท ห้างทองเยาวราชปัฐวิกรณ์จำกัด

ปทุมวัน (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ใช้ โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ทองเยาวราช (พระรามสี่) จำกัด
บริษัท แม่ทับทิม โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชมังกร 9 จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองโต๊ะกังซังฮี้เอ็มบีเค จำกัด
บริษัท อภินันท์รุ่งเรืองห้างเพชรทองโต๊ะกังมาบุญครอง จำกัด
บริษัท อุทัย จิวเวลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีสินรุ่งเรือง ไดมอนด์ แอนด์ โกลด์

ประเวศ (จำนวนสมาชิก 16)

บริษัท ตันยา คอลเลคชั่นส์ จำกัด
บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
บริษัท ทีแอลเอช โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท ทีแอลเอชเอส โกลด์ จำกัด
บริษัท พ.สิริภัทร จำกัด
บริษัท สิทธิ์สุพิศโกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ซีคอนสแควร์) จำกัด
บริษัท ห้างทอง เพชรทองใบ (2017) จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญชัย พัฒนาการ จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง ราม 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองสวนหลวง จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกเซ่งเฮง 1994 จำกัด
บริษัท อัลฟ่า พรีเชียส เมททอล จำกัด
บริษัท เอราวัณเยาวราช จำกัด
ห้างทองเอี่ยมฮั่วเฮง (แม่เกียง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช ปังเฮงหลี

ป้อมปราบศัตรูพ่าย (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท ทองธารา รีเทล จำกัด
บริษัท ทีไอวี โกลด์เทรด จำกัด
บริษัท ห้างทอง จิ้นไถ่เฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเอี่ยเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองย่งฮะฮวดซุ่นกี่

พญาไท (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่สุพร สนามเป้า จำกัด
บริษัท ห้างทองสุขสวัสดิ์ จำกัด
บริษัท โหงว ไต่ ฮก จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี โฟร์ พี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเกียเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองใบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่สุพร

พระโขนง (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท พรสุพรรณ กรุ๊ป จำกัด

พระนคร (จำนวนสมาชิก 70)

บริษัท บางกอก โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท พาหุรัดค้าปลีก จำกัด
บริษัท ห้างทองศิริอร จำกัด
บริษัท ออเรียนทัล ไพรด์ จำกัด
บริษัท กิริราช เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท โกลด์สยาม จำกัด
บริษัท ขายทอง แต้จิ้งเส็ง พาณิชย์ จำกัด
บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด
บริษัท จูเจียบเซ้ง จำกัด
บริษัท เจ เอช แอล เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เจริญช่างทอง จำกัด
บริษัท ชมพู (บ้วนหลี) จำกัด
บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ซินคีเชียงค้าส่ง จำกัด
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
บริษัท แต้ จิบ ฮุย จำกัด
บริษัท ทองไพโรจน์ จำกัด
บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
บริษัท ที. ดี. ซี. โกลด์ จำกัด
บริษัท บ้านช่างทอง จำกัด
บริษัท เบสตั้น โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ประพันธ์ (กิมฮวด) จำกัด
บริษัท เพชรทองคำ โกลด์ท็อป จำกัด
บริษัท เพาเวอร์ โกลด์ บูลเลี่ยน อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ไฟน์โกลด์ จำกัด
บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท แม่ทองสุกเซ็นทรัล จำกัด
บริษัท เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์ จำกัด
บริษัท วิทเฮงหลี 2003 จำกัด
บริษัท สุนันทา คลาสสิก โกลด์ จำกัด
บริษัท สุนันทา แอนทีค โกลด์ จำกัด
บริษัท สุวรรณะรุ่งเรือง ช่างทอง จำกัด
บริษัท แสงทองใบ โกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท หล่อเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองนำเกียเฮง จำกัด
บริษัท ห้างค้าทอง หลูยู่ฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทอง จิบฮุย จำกัด
บริษัท ห้างทอง เจียบเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทอง ลี้น่ำฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทองคุณฮั้ว (หล่อ) จำกัด
บริษัท ห้างทองซินเจี้ยเชียง จำกัด
บริษัท ห้างทองดีเฮงเฮงกี่ จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เส็งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองน่ำเชียง จำกัด
บริษัท ห้างทองลายกนก จำกัด
บริษัท ห้างทองลายกนกกรอบพระ จำกัด
บริษัท ห้างทองเอ็งฮงฮวด จำกัด
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก (2498) จำกัด
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด
บริษัท เอส เอ็น พี โกลด์ จำกัด
ห้างทองกิมฮง
ห้างเพชรทองจันทร์เกษม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิมฮงเหลี่ยงกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งมั่นดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที บี ดับบลิว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มกุ่ยหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ (บุญใจ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองเอ็งฮั้วเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองก้วย เซ่ง เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเกษมศิลป์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคว่งหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพุดเซ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุวรรณศิลป์ (บางลำภู)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแสงนภา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเอ็งฮงฮั้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทอง จิบ เซ่ง เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทอง ทิพย์สยาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองสินสุวรรณ

ภาษีเจริญ (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ห้างขายทองโง้วกิ้มเล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เจริญเอก จำกัด
บริษัท ห้างทองเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกัง เยาวราช 9 จำกัด
บริษัท ซุปเปอร์โกลด์ จำกัด

มีนบุรี (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท โกลด์ สยาม บุญมา 1985 จำกัด
บริษัท ห้างทองจินดา (1992) จำกัด
บริษัท ห้างทองใจดี จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรทองดีเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี 2 ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี 3 ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี 5 ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีมงคล จตุจักรมีนบุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองเสริมสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างใหญ่เพชรทองดี เยาวราช(มีนบุรี) จำกัด

ยานนาวา (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท ลิโทส จำกัด
บริษัท ทองใบสาธุประดิษฐ์ จำกัด
บริษัท ไทย จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด
บริษัท แม่คิ้มเฮง จำกัด
บริษัท สบายคับ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกังสาธุประดิษฐ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งเจริญ (1983) จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง ง้วนเซ่งเฮง เยาวราช จำกัด
บริษัท เอ็นจีจี เทรด จำกัด
บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ราชเทวี (จำนวนสมาชิก 7)

บริษัท เวิลด์ โกลด์ จำกัด
บริษัท จีแคป จำกัด
บริษัท ศรีโต๊ะกัง สิรินดา จำกัด
บริษัท ศรีโต๊ะกังโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองกรุงเทพเยาวราช จำกัด
บริษัท เฮงสุวรรณ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่สุพร 2

ราษฎร์บูรณะ (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ห้างทองพุดเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช บางปะกอก 2017 จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงเจริญ 2 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองสุพรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุพรรณกิจ

ลาดกระบัง (จำนวนสมาชิก 14)

บริษัท เจริญรัตน์ โกลด์สมิท (ลาดกระบัง) จำกัด
บริษัท ทองประเสริฐร่มเกล้า จำกัด
บริษัท ยี่สิบสี่เค โกลว์ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองศรีสมบัติเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองเยาวราช 9 (บัญญัติทรัพย์) จำกัด
บริษัท ห้างทองดีหัวตะเข้ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชฉลองกรุง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชฉลองกรุง ลาดกระบัง จำกัด
บริษัท ห้างทองร้อยเปอร์เซ็นต์เยาวราช (เอสแอนด์เค) จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกทวี ทองเยาวราช จำกัด
ห้างทอง ทองเยาวราช 9
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช (รุ่งอนันต์)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสุวรรณศิลป์เยาวราช 2 (แม่อุษา)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหงีซุ่นเส็ง

ลาดพร้าว (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท นริสสร กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เยาวราชลาดพร้าว จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรยินดี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชหย่งฮะเชียง (2536) จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชหย่งฮะล้ง1995 จำกัด

วังทองหลาง (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท คอนซัลท์ เวนเจอร์ แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
บริษัท โต๊ะกังกรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) จำกัด
บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด

วัฒนา (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (49) จำกัด
บริษัท กิมหลี โกลด์ จำกัด
บริษัท โกลด์มาร์ท จำกัด
บริษัท เจเอ็นเอช โกลด์ จำกัด
บริษัท เที่ยงธรรม เจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองแสงสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองทองดีเยาวราช 2013 จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยทวี (อ่อนนุช) จำกัด
บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (เยาวราช) จำกัด
บริษัท เอกทองคำเยาวราชโกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ จำกัด

สวนหลวง (จำนวนสมาชิก 9)

บริษัท พรสุพรรณ โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท พาวเวอร์ ออฟ มายด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เยาวราช (เอก) โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท วัชรินทร์ ทองคำ จำกัด
บริษัท วัชรินทร์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองเกียรตินิยม (ชั้น1) จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้ซุ่นฮั้ว จำกัด
บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสถิตชัย

สัมพันธวงศ์ (จำนวนสมาชิก 35)

บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (2000) จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (กรุงเทพมหานคร) จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ค้าทองโซวเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท จินชอง จำกัด
บริษัท จินเซ่งเฮง วิริยะ จำกัด
บริษัท ทงเซ่งเฮง โกลด์สมิทธ์ จำกัด
บริษัท ทอง 24 กะรัต จำกัด
บริษัท ทองเปียเซ้ง จำกัด
บริษัท ทองเล่งหงษ์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ที.พี.เอช (2004) จำกัด
บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด
บริษัท เล่งหงษ์ จำกัด
บริษัท สยามโกลด์แกลอรี่ จำกัด
บริษัท หลูชั่งเฮงเฮงฮวด จำกัด
บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด
บริษัท ห้างขายทองโง้วชั้งเซ้ง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองโต๊ะกังเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างขายทองทองใบเยาวราช (1988) จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเลี่ยงเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองอั้งเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างค้าทอง หลูชั้งฮวด (2498) จำกัด
บริษัท ห้างทองเจี๊ยฮั้ว จำกัด
บริษัท ห้างทองชั้งเซ้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง (2490) จำกัด
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง คอมโมดิทัซ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งโต๊ะกัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเล้งหงษ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างค้าทองยู่หลงกิมกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ทองสุพรรณ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบเซ่งเฮง เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบ้วนฮั่วล้ง

สาทร (จำนวนสมาชิก 11)

บริษัท โกลเด้น ไมน์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท จีทีโกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท วายแอลจี โกลด์ จำกัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด
บริษัท สุรอยยา ครีเอชั่น จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีทองใบ จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองพุดเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท อภิทรัพย์เจริญ จำกัด
บริษัท เอ็ม เค เอส พรีเชียส เมททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สายไหม (จำนวนสมาชิก 9)

บริษัท เจี่ยเจี้ยเชียง(2000) จำกัด
บริษัท ห้างทองเจี่ยหยงฮะ จำกัด
บริษัท ห้างทองชมพู จำกัด
บริษัท ห้างทองชลดา เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองสิ่งเฮง 2 (แม่ทองสุข) จำกัด
บริษัท ห้างทองเฮงโต๊ะกัง เยาวราช จำกัด
บริษัท เอ็นบี โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี จำกัด
บริษัท โอเซียมจั๊ว จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโพธิ์ทอง 1

หนองแขม (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท ทวีชัย ๙ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ทีดับบลิวซี 9 โกลด์ จำกัด
บริษัท มงคลมหกิจ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองไท้เส็งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีทรัพย์ ดี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช 79 จำกัด

หนองจอก (จำนวนสมาชิก 3)

บริษัท แม่บุญมาโกลด์ (หนองจอก) จำกัด
บริษัท ห้างทองปอเฮง เยาวราช จำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างทองเฮงเฮงโชคทองดี

หลักสี่ (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท งามสุวรรณ จำกัด
บริษัท โต๊ะกัง แจ้งวัฒนะ จำกัด
บริษัท ยิ่งเฮงโกลด์ จำกัด
บริษัท เยาวราชแจ้งวัฒนะ จำกัด
บริษัท ห้างทองพงษ์เพชร จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง ชินเขต จำกัด

ห้วยขวาง (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท เอสอาร์วาย อินเตอร์เทรด จำกัด

กาญจนบุรี (จำนวนสมาชิก 14)

บริษัท ธาดา โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท เยาวราช นิวสตาร์ จำกัด
บริษัท สิรินันท์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเยาวราชทองผาภูมิ จำกัด
บริษัท ห้างทองจิวเจริญดี จำกัด
บริษัท ห้างทองทรัพย์เจริญกาญ จำกัด
บริษัท ห้างทองรัตนไชย เยาวราช จำกัด
บริษัท เหมืองทองผาภูมิ จำกัด
บริษัท เอ็น เอ พี โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท เอ็มเอ็นจีบูลเลี่ยนเอ็ซท์.2021 จำกัด
บริษัท เอโอเค โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท โอ ที พี โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
ร้านทองศรีทอง 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทรัพย์ทวีเยาวราช

ฉะเชิงเทรา (จำนวนสมาชิก 17)

บริษัท กิมเฮง (ลุงจ้อย) จำกัด
บริษัท ทองพันชั่งแปดริ้ว จำกัด
บริษัท ทองร้อยเปอร์เซ็นต์ เยาวราช จำกัด
บริษัท เลี่ยงฮวด โกลด์ จำกัด
บริษัท ศิริวัฒน์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญศรีสวัสดิ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองทองใบเยาวราช บางวัว จำกัด
บริษัท ห้างทองแปดริ้ว จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช (บ่อบัว) จำกัด
บริษัท ห้างทองเรณู จำกัด
บริษัท ห้างทองเลี่ยงฮวด โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ห้างทองเฮงสุวรรณ์ 1 จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง เตียเซ่งเฮง เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองสุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัท อัญชิสา โกลด์ จำกัด
ร้านทองธนวรรธน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบุญสุวรรณ แปดริ้ว

ชัยนาท (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท ห้างทองเอี่ยมเจริญ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง888
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุนยกเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเพชรทองดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพลิน 1989
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเจริญเพชร

นครนายก (จำนวนสมาชิก 4)

บริษัท ห้างทอง ทองประดิษฐ์ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้เช็งหลี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช (นครนายก) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ทองสากลเยาวราช

นครปฐม (จำนวนสมาชิก 39)

บริษัท แก้วนพกาญจน์ จำกัด
บริษัท จินดา 5 จำกัด
บริษัท จินดา นครปฐม จำกัด
บริษัท จินดาพรรณ 25 จำกัด
บริษัท เจ เอส เอ็น โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด
บริษัท เจเอ็มภราดรพงษ์ จำกัด
บริษัท โต๊ะกังสามพราน จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ (แต้จิ้นเฮง) จำกัด
บริษัท เทียนวรา95 จำกัด
บริษัท นพเก้า โกลด์เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท บุญทรัพย์โกลด์ จำกัด
บริษัท พรเจริญ 789 จำกัด
บริษัท มหานคร โกลด์ จำกัด
บริษัท เยาวราชเอเชีย จำกัด
บริษัท สุวรรณวิเศษ จำกัด
บริษัท ห้างทองกาญจนาบางเลน จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญทรัพย์ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองทรัพย์เจริญ 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองทรัพย์เจริญ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีชัย ๙ จำกัด
บริษัท ห้างทองเทพนิมิต 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองบุญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองพูนทรัพย์ยั่งยืน จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่กิมล้วน 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่สมัย จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ๙ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชมังกร 9 สาย 4 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชห้วยพลู จำกัด
บริษัท ห้างทองรัตนา จำกัด
บริษัท ห้างทองวรรณา นครปฐม จำกัด
บริษัท ห้างทองสมใจ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองสมนึก จำกัด
บริษัท ห้างทองอรวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกมณี จำกัด
บริษัท ห้างทองฮกกี่ หนึ่งเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองมุกดา จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงไท้เฮง (นครปฐม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวีลาภ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพรรณี 2

นนทบุรี (จำนวนสมาชิก 46)

บริษัท ห้างทองเจ้าสัว เยาวราช (1) จำกัด
บริษัท กนกพิมพ์ จำกัด
บริษัท เค ซี ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ช้างทองไทย 999 จำกัด
บริษัท ทอง ป.สุวรรณ จำกัด
บริษัท ทองใบ ๑ รุ่งเรือง จำกัด
บริษัท เมอร์ซารี่ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท แม่พลอย โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท วัชร์รัตน์ จำกัด
บริษัท ศรีทองสุขดี จำกัด
บริษัท หวังโต๊ะกัง โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง 99 เยาวราชนนท์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง กระต่ายคู่ นนทบุรี 1 จำกัด
บริษัท ห้างทอง กระต่ายคู่ นนทบุรี 2 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองไท (1999) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองไท 3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง มาลินี จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่ไพจิตร จำกัด
บริษัท ห้างทอง เยาวราช เฮง เฮง เฮง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เหรียญทอง นนท์ จำกัด
บริษัท ห้างทองกังวานชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองเทพนำชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยวานิช จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยศิลป์ จำกัด
บริษัท ห้างทองธนพร (พระปิ่น 3) จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่พลอย จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช บ้านบัวทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช เมืองทองธานี จำกัด
บริษัท ห้างทองสามัคคี จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกทวีทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเอี๊ยวฮะฮวด จำกัด
บริษัท ห้างเพชร ทอง ไทยศิลป์ จำกัด
บริษัท อัลทิเมทโกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ วัน จำกัด
บริษัท เอส ดับบลิว เจมส์ จำกัด
สุรชัย เกียรติยศสกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกานต์มณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังทอง พรีเมี่ยมโกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทอง เพชรสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองฉัตรทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโต๊ะกัง 1991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองใบ ๙
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่สมบูรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช เบ๊ เซ่ง เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเหรียญทองดี 2530
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทอง ส.เจริญ

ปทุมธานี (จำนวนสมาชิก 53)

บริษัท ห้างทองเจ้าสัว เยาวราช (1) จำกัด
บริษัท กนกพิมพ์ จำกัด
บริษัท เค ซี ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ช้างทองไทย 999 จำกัด
บริษัท ทอง ป.สุวรรณ จำกัด
บริษัท ทองใบ ๑ รุ่งเรือง จำกัด
บริษัท เมอร์ซารี่ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท แม่พลอย โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท วัชร์รัตน์ จำกัด
บริษัท ศรีทองสุขดี จำกัด
บริษัท หวังโต๊ะกัง โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง 99 เยาวราชนนท์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง กระต่ายคู่ นนทบุรี 1 จำกัด
บริษัท ห้างทอง กระต่ายคู่ นนทบุรี 2 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองไท (1999) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองไท 3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง มาลินี จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่ไพจิตร จำกัด
บริษัท ห้างทอง เยาวราช เฮง เฮง เฮง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เหรียญทอง นนท์ จำกัด
บริษัท ห้างทองกังวานชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองเทพนำชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยวานิช จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยศิลป์ จำกัด
บริษัท ห้างทองธนพร (พระปิ่น 3) จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่พลอย จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช บ้านบัวทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช เมืองทองธานี จำกัด
บริษัท ห้างทองสามัคคี จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกทวีทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเอี๊ยวฮะฮวด จำกัด
บริษัท ห้างเพชร ทอง ไทยศิลป์ จำกัด
บริษัท อัลทิเมทโกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีบี โกลด์สมิธ วัน จำกัด
บริษัท เอส ดับบลิว เจมส์ จำกัด
สุรชัย เกียรติยศสกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกานต์มณี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังทอง พรีเมี่ยมโกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทอง เพชรสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองฉัตรทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโต๊ะกัง 1991
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทองใบ ๙
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่สมบูรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช เบ๊ เซ่ง เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเหรียญทองดี 2530
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทอง ส.เจริญ

ประจวบคีรีขันธ์ (จำนวนสมาชิก 7)

บริษัท เตชวัตร โกลด์ จำกัด
บริษัท นพคุณโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองมัณฑณา จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ไร่ใหม่ จำกัด
บริษัท ห้างทองรวยดี 999 จำกัด
บริษัท อาภาวัฒน์ โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จู 1

ปราจีนบุรี (จำนวนสมาชิก 12)

บริษัท ห้างขายทองสุวรรณภูมิ3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ชุนหลิม ทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง ตั้ง เม่ง เกีย จำกัด
บริษัท ห้างทองกนกกร 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองกนกกร จำกัด
บริษัท ห้างทองกิจเจริญ 304 จำกัด
บริษัท ห้างทองกิจเจริญ ปราจีนบุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช วิน วิน 999 จำกัด
ศรีกัญญา
ห้างเพชรทอง อุทัยกุล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองเจ๊สม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ก. เยาวราช (คลองรั้ง)

พระนครศรีอยุธยา (จำนวนสมาชิก 47)

บริษัท กวีกิจประภา จำกัด
บริษัท กาญจนทัต อยุธยา จำกัด
บริษัท เคพีที โกลด์ จำกัด
บริษัท จินตนา 2559 จำกัด
บริษัท ทองบุญเจริญท่าเรือ จำกัด
บริษัท ทองอรุณศรี จำกัด
บริษัท ไทยมิตร โกลด์ จำกัด
บริษัท นายบุญ จำกัด
บริษัท นิดาโกลด์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท พูนทวี จำกัด
บริษัท เพิ่มพูลโกลด์ จำกัด
บริษัท แม่กิมล้วนโกลด์ จำกัด
บริษัท แม่สายบัว (ย่งเฮงหลี) จำกัด
บริษัท ยิ่งเจริญ 1988 จำกัด
บริษัท รุ่งอัมพรโกลด์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท ลุ้ยล้วง โกลด์ จำกัด
บริษัท แวนด้า (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ส.เยาวราช อยุธยา จำกัด
บริษัท ห้างทองกนกกุล จำกัด
บริษัท ห้างทองกอบกุลอยุธยา จำกัด
บริษัท ห้างทองจรัสพร จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีทรัพย์ เสนา จำกัด
บริษัท ห้างทองแท้ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองนครไทย จำกัด
บริษัท ห้างทองแพรทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองรัตนาพร จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งเรืองสิน จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งเรืองสินร้านใน จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงสุวรรณ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ห้างทองอนงค์ จำกัด
บริษัท อยุธยาทองคำ จำกัด
บริษัท เอ็ม เค ซี โกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็ม เค แอล โกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มทีบี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็มทีเอส เพรสทีจ จำกัด
บริษัท โอไพ กรุ๊ป จำกัด
ห้างทองกวนอิม
ห้างทองกวนอิม เยาวราช
ห้างทองเยาวราชอยุธยา (1999)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายทองแต้ฮั่วเฮง 3 (วังน้อย)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมิตร2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ต.ไทยแสง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง เฮง เฮง เฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่ระเบียบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองรัตนนันท์ 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองรัตนนันท์ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองลิ้มซำเส็ง

เพชรบุรี (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท บ้านทองเพชรบุรี จำกัด
บริษัท สิทธิ์จินดา จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่ใช่ 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจ้จู 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ทองดี (ฮั้งเชี่ยงเฮง) จำกัด
บริษัท ห้างทองศรีภูมิ(เยาวราช) จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงชัย (แม่อี่) จำกัด
บริษัท เอ็มที อินเตอร์โกลด์ จำกัด

ราชบุรี (จำนวนสมาชิก 29)

บริษัท กิมมังกรคู่ จำกัด
บริษัท ตั้งย่งฮง โกลด์ จำกัด
บริษัท ท.นพคุณ จำกัด
บริษัท ทองเพชรไพลิน 9 จำกัด
บริษัท ที เอส เอช โกลด์ 2016 จำกัด
บริษัท ที.เอส.เอช โกลด์ จำกัด
บริษัท เพชรมณี 1986 จำกัด
บริษัท ศรีสมบูรณ์ ๙๙ บ้านโป่ง จำกัด
บริษัท ห้างค้าทองรุ้งเพชร จำกัด
บริษัท ห้างทอง ช.โชคดี เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองกำปั่น จำกัด
บริษัท ห้างทองเกษตร 2505 จำกัด
บริษัท ห้างทองเกษตร จำกัด
บริษัท ห้างทองตั้งซินเฮง 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองมังกรคู่ จำกัด
บริษัท ห้างทองมังกรคู่ศรีเมือง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชจอมบึง จำกัด
บริษัท ห้างทองรุจิ จำกัด
บริษัท ห้างทองเว่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเหรียญทอง บ้านโป่ง จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองกิมเล้ง เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองแก้วมณี จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองแสงมณี จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองอัมรินทร์ จำกัด
บริษัท อนุสรณ์ โกลด์ จำกัด
บริษัท เอ็มเคเค โกลด์ จำกัด
ร้านทอง ทองสมลักษณ์
ร้านทองตั้งเชียงเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองกมลทิพย์

ลพบุรี (จำนวนสมาชิก 17)

บริษัท ตั้งเซ่งเฮง โกลด์ จำกัด
บริษัท ทองไทย ซังเฮงล้ง จำกัด
บริษัท เบ๊ย่งอัน(แม่ง้อ) จำกัด
บริษัท ภัณฑิรา โกลด์ จำกัด
บริษัท ยิ่งเจริญ โกลด์ จำกัด
บริษัท แสงเจริญ โกลด์ สมิทธ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเจียระสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองเบ๊ย่งอัง จำกัด
บริษัท ห้างทองปิ่นเพชร จำกัด
บริษัท ห้างทองไพลิน จำกัด
บริษัท ห้างทองสิริจันทร์ จำกัด
บริษัท แหลมทอง จิน เจีย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองชัยธานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองธนพร (เกียง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราชวิชา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวิชาเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองสินชัยเยาวราช

สมุทรปราการ (จำนวนสมาชิก 114)

บริษัท โกลด์พอต จำกัด
บริษัท ของขวัญ เยาวราช จำกัด
บริษัท ค้าทองโภคทรัพย์ จำกัด
บริษัท เคเอฟ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เคเอฟ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท เจ เอช แอล เมททอลเลอจิคอล จำกัด
บริษัท ชัยเจริญบางเสาธง จำกัด
บริษัท ซัง เซ่ง เฮง โกลด์ จำกัด
บริษัท ดำรงค์ชัย กิ่งแก้ว จำกัด
บริษัท ตงเซ่งเฮง (1991) จำกัด
บริษัท ทองกิมหลี จำกัด
บริษัท ทองทิพย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ทองนครินทร์ บางนาตราด จำกัด
บริษัท ทองนครินทร์ บางปู จำกัด
บริษัท ทองนครินทร์ สป จำกัด
บริษัท ทองใบ จำกัด
บริษัท ทองเป็นหนึ่ง จำกัด
บริษัท ทองเยาวราชเพชรอารี จำกัด
บริษัท ทีพีทีโฟร์ โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท เทพพิทักษ์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ไทยฮั้วทองคำ จำกัด
บริษัท บางกอกแอสเสย์ออฟฟิส จำกัด
บริษัท บ้านพระไทย จำกัด
บริษัท ปณิธิวณิช จำกัด
บริษัท พัชร 6624 จำกัด
บริษัท พัชร พัชร จำกัด
บริษัท พีทีบี โกลด์ 2559 จำกัด
บริษัท เพชรทองใบเยาวราช 99 จำกัด
บริษัท มังกรทองเยาวราช จำกัด
บริษัท เมืองทองโกลด์ จำกัด
บริษัท แม่ไน้ 5 จำกัด
บริษัท เยาวราช คลองด่าน จำกัด
บริษัท เยาวราชแม่บุญรอด จำกัด
บริษัท รักษ์พานทอง จำกัด
บริษัท ร้านทองดำรงค์ชัย สำโรง จำกัด
บริษัท รุ่งเจริญ โกลด์ จำกัด
บริษัท เล้งเซ่งเฮงเยาวราช จำกัด
บริษัท วังทอง โกลด์ จำกัด
บริษัท วิไลศักดิ์ 2017 จำกัด
บริษัท ศรีพุธ โกลด์ จำกัด
บริษัท ศิรินันท์ โกลด์ (1983) จำกัด
บริษัท สุทรา ไมนิ่ง จำกัด
บริษัท ห้างขายทองกิเลนทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างขายทองเยาวราช สำโรง จำกัด
บริษัท ห้างค้าทองเยาวราช เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ห้างค้าทองเยาวราช เพรสทีจ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง เยาวราช มหาสิน 3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง รุ่งโรจน์ เยาวราช 2 จำกัด
บริษัท ห้างทอง รุ่งโรจน์ เยาวราช 3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง รุ่งโรจน์ เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง อัศวินเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองกระต่ายคู่ (บางบ่อ) จำกัด
บริษัท ห้างทองเกรท จำกัด
บริษัท ห้างทองแก้วมณี จำกัด
บริษัท ห้างทองจิตรลดา จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยเจริญ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยวิวัฒน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองโชคชัยสมุทรปราการ จำกัด
บริษัท ห้างทองดาวทอง บางปู จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกังสำโรง จำกัด
บริษัท ห้างทองทองใบ ๑ (บางพลี) จำกัด
บริษัท ห้างทองทองใบ ๑ (ลูกชาย) จำกัด
บริษัท ห้างทองทองใบ ๑ (ลูกชายคนเล็ก) จำกัด
บริษัท ห้างทองทองใบ ๑ จำกัด
บริษัท ห้างทองทิพย์โกลด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างทองบางพลี จำกัด
บริษัท ห้างทองพงษ์เจริญเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรชมพู จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรี จำกัด
บริษัท ห้างทองโพธิ์ทอง สำโรง จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่กิ่งทอง 4 จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ต้อม จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่บุญรอด จำกัด
บริษัท ห้างทองยิ่งเจริญ 2017 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช บางพลี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช แพรกษา 2017 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช วิน วิน จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชซิมเซ่งเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชบางโฉลง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชปากน้ำ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชปากน้ำ 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชปากน้ำ 4 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชปากน้ำ 5 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชปากน้ำ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชเพชร พลอย ดี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชแม่บุญรอด จำกัด
บริษัท ห้างทองรัศมีเยาวราช (ปู่เจ้า) สาขา 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองรัศมีเยาวราช (ปู่เจ้า) สาขา 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งเจริญเยาวราช ทองตำหรุ จำกัด
บริษัท ห้างทองเลี่ยงฮวด จำกัด
บริษัท ห้างทองสุนทรีบางปู จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณภูมิ จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณหงษ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเอกนิมิตร จำกัด
บริษัท ห้างทองเฮงสุวรรณ์ 3 จำกัด
บริษัท อึ้งเซ่งเฮง 2 จำกัด
บริษัท อึ้งเซ่งเฮง ยิ่งเจริญ จำกัด
บริษัท เอ็มดี โกลด์ ไดมอนด์ จำกัด
บริษัท เอ็มบีอาร์โกลด์ จำกัด
ร้านทรงสุวรรณกิจ
ห้างทอง เพ็ชรรัตน์
ห้างทองเตียวเซ่งเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเฮงเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองประเสริฐเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพันชั่ง บางพลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองเซียมย่งหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริอนันต์ โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองถาวรสำโรง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่ประสพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช ฮวด เซ่ง เฮง (เฮียสี่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราชคู่สร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองวัฒนสิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองซุ่นเซ่งเฮง

สมุทรสงคราม (จำนวนสมาชิก 7)

บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ดีอี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท โดเมสติค ลิสซิ่ง (1992 ) จำกัด
บริษัท ย่งฮง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่กลอง 1 (ฮวดหลี) จำกัด
บริษัท ห้างทองย่งฮง จำกัด
บริษัท ห้างทองย่งเฮง จำกัด

สมุทรสาคร (จำนวนสมาชิก 27)

บริษัท ช.สุขใจ จำกัด
บริษัท ดับเบิ้ลยู.ดี.โกลด์ 2559 จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ กม.12 จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ (๑) จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ (อ้อมน้อย) จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ กระทุ่มแบน จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ คลองครุ จำกัด
บริษัท ทวีชัย ๙ ด่านชั่ง จำกัด
บริษัท ไทยพัฒนาการทอง จำกัด
บริษัท ไทยมิตร 1997 จำกัด
บริษัท แม่กิ่งทอง จำกัด
บริษัท วสุ-วิษุ จำกัด
บริษัท ส.สร้อยสนธิ์ จำกัด
บริษัท สยามนทีโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ชนันท์ชัยเภสัช จำกัด
บริษัท ห้างทองชนันท์ชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เง็ก (ชูชัย) จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ดาวทองมหาชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองวัฒนา จำกัด
บริษัท ห้างทองสง่าพาณิชย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสี่ไถ่ จำกัด
บริษัท เอ็น.ดี.โกลด์ 2559 จำกัด
บริษัท เอ็มทีเอส รีไฟเนอรี่ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยศิริ (โพธิ์แจ้)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง เอื้ออาทร เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกอนันต์ เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเฮงพันท้าย

สระแก้ว (จำนวนสมาชิก 1)

บริษัท ห้างทองศรีกิจ จำกัด

สระบุรี (จำนวนสมาชิก 16)

บริษัท เยาวราชมังกรทอง (เอ็มโกลด์) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองสวยเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเจ้เอ็งเยาวราช (ง่วนเทียนเซ้ง) จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกัง สระบุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองทองทวี หินกอง จำกัด
บริษัท ห้างทองนายซุ่นแถ่น จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรมังกร จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่สมจิตร บ้านหมอ จำกัด
บริษัท ห้างทองลี้จินไถ่ สระบุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงชัยสระบุรี จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองเยาวราช สระบุรี จำกัด
ห้างทองเยาวราช กรุงเทพฯ
ห้างเพชรทองนำโชค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นรุ่งเรือง สระบุรี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่สมควร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองหงส์มังกรเพชร

สิงห์บุรี (จำนวนสมาชิก 6)

บริษัท เกรียงชัย โกลด์ จำกัด
บริษัท เกรียงชัย โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ทองแสงสุวรรณสิงห์บุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่กิมลี้ จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่กิมเอ็ง 2020 จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่กิมเอ็ง

สุพรรณบุรี (จำนวนสมาชิก 45)

บริษัท ทองสุพรรณ โกลด์ จำกัด
บริษัท จิวเจริญ จำกัด
บริษัท โชคดีโกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท ทองจินดาโกลด์ จำกัด
บริษัท ทองประกายเพชร จำกัด
บริษัท ทองไพบูลย์ จำกัด
บริษัท ทองสุพรรณ จำกัด
บริษัท บุญครองพร โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เพชรสิริโกลด์ จำกัด
บริษัท ร้อยเปอร์เซนต์สุพรรณบุรี 2538 จำกัด
บริษัท วันเพ็ญ โกลด์ชอป จำกัด
บริษัท สรรค์ชัยเยาวราช จำกัด
บริษัท สุดาโกลด์ จำกัด
บริษัท สุพรรณดารา จำกัด
บริษัท แสงขจรโกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ฉินเฮง จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองห้างใหญ่เยาวราช 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองกรรณิการ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองชาตรี (หนุ่ม) จำกัด
บริษัท ห้างทองใต้ฟ้า จำกัด
บริษัท ห้างทองถาวรรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยรัตนธร จำกัด
บริษัท ห้างทองบุญครองพร จำกัด
บริษัท ห้างทองบุญเลิศ จำกัด
บริษัท ห้างทองมีโชค จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช (มล) จำกัด
บริษัท ห้างทองริมน้ำ จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งโรจน์ (ดอนเจดีย์) จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งโรจน์(บางปลาม้า) จำกัด
บริษัท ห้างทองลิ้มอุดมชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองวีระชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองสมชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองสวัสดี สุพรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองสินอู่ทอง (แม่เหรียญพอ) จำกัด
บริษัท ห้างทองสุพรรณกิจสองพี่น้อง จำกัด
บริษัท ห้างทองแสนสุข จำกัด
บริษัท ห้างทองแห้วดี จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม โกลด์ บิสสิเนส จำกัด
บริษัท ฮ.เจริญ 999 จำกัด
ห้างทองแอนนา
ห้างเพชรเมืองทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี้ฮั้วโกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านผู้นำ 2002
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองก้วงเซ็น (แม่ทองคำ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจังซุ่ยสิน

อ่างทอง (จำนวนสมาชิก 23)

บริษัท ต้นมะขามช่างทอง จำกัด
บริษัท ทองพันชั่งอ่างทอง จำกัด
บริษัท ทองแม่จู 2 จำกัด
บริษัท ทองแม่จู จำกัด
บริษัท เบ๊ย่งเส็ง (ทองมหาราช) จำกัด
บริษัท แม่บุญเลี้ยง อ่างทอง จำกัด
บริษัท ยิ่งเฮงเยาวราชอ่างทอง (2014) จำกัด
บริษัท ยิ่งเฮงเยาวราชอ่างทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองทรัพย์มงคล จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่ดำ จำกัด
บริษัท ห้างทองสุขดี จำกัด
บริษัท เอสเอ็ม. โกลด์ จำกัด
ห้างทองอร่ามศิลป์ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทอง (2515)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง 100 เปอร์เซ็นต์ โพธิ์ทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองจารุรัตน์ (แสงทอง)2513
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเจริญทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส จารุรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กิมชิ้น เยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเทียมเส็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองลูกชายแม่ล้วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองสุวรรณ (ปอ บ้านหม้อ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างเพชรทองสุวรรณ (ปอบ้านหม้อ) 2559

ภาคใต้ (14 จังหวัด)

กระบี่ (จำนวนสมาชิก 14)

บริษัท เทพบุรี โกลด์ 99 จำกัด
บริษัท นวลรัตน โกลด์ 2 จำกัด
บริษัท มีพร้อมโกลด์ จำกัด
บริษัท ลัคกี้โกลด์เยาวราช จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองแก้วสุวรรณ 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองจินตนา เค แอนด์ ซี จำกัด
บริษัท ห้างทองนำเจริญ (กระบี่) จำกัด
บริษัท ห้างทองนำเจริญ (เหนือคลอง) จำกัด
บริษัท ห้างทองนำเจริญ (อ่าวลึก) จำกัด
บริษัท ห้างทองพูลสวัสดิ์ กระบี่ จำกัด
บริษัท ห้างทองมรกต 2559 จำกัด
บริษัท ห้างทองสามวิภา จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองศุภางค์ จำกัด

ชุมพร (จำนวนสมาชิก 29)

บริษัท กฤษณ์ อิศรา สุขแก้ว จำกัด
บริษัท คุนพาณิชย์ จำกัด
บริษัท จงเซ่งเฮงเยาวราชชุมพรโกลด์ จำกัด
บริษัท จงถุ่งชุน 5 โกลด์ จำกัด
บริษัท ธนวรรณค้าทอง จำกัด
บริษัท เพชรทองนพเก้า โกลด์ จำกัด
บริษัท แม่กิม จำกัด
บริษัท ยินดีชุมพร จำกัด
บริษัท ร้อยเปอร์เซ็นต์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ร้านค้าทองไพศาล จำกัด
บริษัท ร้านทอง จงถุ่งชุน 1 จำกัด
บริษัท ห้างขายทอง จงถุ่งชุน 4 จำกัด
บริษัท ห้างทอง จงถุ่งชุน 3 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ต.เมืองทอง จำกัด
บริษัท ห้างทอง เพชร พลอย ศิริณีย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองจงถุ่งชุน 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองจงถุ่งชุน 6 จำกัด
บริษัท ห้างทองจันทร์สม จำกัด
บริษัท ห้างทองไพศาล จำกัด
บริษัท ห้างทองสมใจ จำกัด
บริษัท ห้างทองสุขแก้ว จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทอง จงคิมเฮง จำกัด
บริษัท อมรินทร์ซัคเซสโกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองผ่านฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ่าเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรมณี 999
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองชุมพร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณมาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองซินอา (แม่สายฟ้า)

ตรัง (จำนวนสมาชิก 34)

บริษัท ขายทองตุ้นเฮงหลี 3 จำกัด
บริษัท ขายทองตุ้นเฮงหลี ตลาดสด จำกัด
บริษัท จิ้วเฮงหลีรุ่งโรจน์ จำกัด
บริษัท ดีทองดีเยาวราช จำกัด
บริษัท ตลาภา หนึ่ง จำกัด
บริษัท ตุ้นเฮงหลี กันตัง จำกัด
บริษัท ตุ้นเฮงหลี ตรัง จำกัด
บริษัท ทองโชคพิศาลตรัง จำกัด
บริษัท ทองเยาวราชสิเกา จำกัด
บริษัท ทองอัมพร จำกัด
บริษัท ทัดทอง ห้างทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ยวดเฮงหลี จำกัด
บริษัท ร้านทองชัยเจริญ จำกัด
บริษัท ศศิธร โกลด์ (กิมเฮงเฮง) จำกัด
บริษัท ห้างทรายทอง จำกัด
บริษัท ห้างทอง วีวี จำกัด
บริษัท ห้างทอง เฮียบเฮงหลี จำกัด
บริษัท ห้างทองจ้าวเฮงหลี จำกัด
บริษัท ห้างทองโชคเจริญธนทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองทวีผล จำกัด
บริษัท ห้างทองทับเที่ยง จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งทรัพย์ จำกัด
บริษัท อึ้งเซ่งเฮงโกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาภา ห้วยยอด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เต็กจิวเฮงหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เฮงหลี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเรือนทอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านทองหยุยเต็ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดี ตรัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองประดิษฐ์ทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองราชดำเนิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเหลี่ยนหม่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอุดมสิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮ่งฮวดโกลด์

นครศรีธรรมราช (จำนวนสมาชิก 37)

บริษัท กลุ่มเจริญทรัพย์ จำกัด
บริษัท ซีกวง โกลด์ จำกัด
บริษัท ซีก้วง จำกัด
บริษัท ทรัพย์ไพศาล โกลด์ จำกัด
บริษัท ทองไทยสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ทองบุณณดา จำกัด
บริษัท ทิพย์สุวรรณ โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ไทยเจริญ โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ไทยเจริญโกลด์ จำกัด
บริษัท บูรพาไฟน์โกลด์ จำกัด
บริษัท เป้าเฮงหลี 2 จำกัด
บริษัท ภพทองคำ จำกัด
บริษัท มานะทอง โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท แม่มาลี 3 โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
บริษัท แสงสุวรรณ โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท หมอทร จำกัด
บริษัท ห้างทองโกมล (แม่สุ้น) จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญทอง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญทอง 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเจ้เอ่ง จำกัด
บริษัท ห้างทองซุ่นเซ่งหลี (แม่สุ้น) จำกัด
บริษัท ห้างทองบูรพา จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่มาลี จำกัด
บริษัท ห้างทองวังทองสร้อย จำกัด
บริษัท ห้างทองสุโขทัย 59 จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองไทยเจริญ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรซีกวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทองโกอัน – วรรณา (ซินงี่อัน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุวรรณ โกลด์ 1993
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่วิไลวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองยินดี (ท่าวัง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช แม่สุ้น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีอุดม 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหงส์ทอง 2559

นราธิวาส (จำนวนสมาชิก 19)

บริษัท ทองเป่าซิ่ง จำกัด
บริษัท ทองริฏวาน จำกัด
บริษัท รัตนชัยโกลด์สมิท จำกัด
บริษัท ศิลป์ฟ้าตู้ทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ นราธิวาส จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพ สุไหงโกลก จำกัด
บริษัท ห้างทองดาริน จำกัด
บริษัท ห้างทองธนาทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองยินดี 1989 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช นราธิวาส จำกัด
บริษัท ห้างทองลิณา 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองลิณา จำกัด
บริษัท ห้างทองวังทอง (โก-ลก) จำกัด
บริษัท ห้างทองสกุลทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองฮ้างหว่าเต้ง จำกัด
บริษัท เหรียญชัย ตากใบ จำกัด
บริษัท ฮ้างหว่าเต้ง โกลด์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเคงยวนทอง (แหลมทอง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองดงเซ่ง

ปัตตานี (จำนวนสมาชิก 21)

บริษัท ไฉ่เฮงฮวด โกลด์ จำกัด
บริษัท ฟิตรีโกลด์ จำกัด
บริษัท แม่ศรีน้อย จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญชัย ปัตตานี 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญชัย ปัตตานี 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญชัย ปัตตานี 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยสิน จำกัด
บริษัท ห้างทองนิธิโชติ จำกัด
ร้าน ทองแหลมทอง
ห้างทองจังเจริญ
ห้างทองไท้ง่วนฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายเอชที โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนงาม ปัตตานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง กมลพรรณ 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองกัลยรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองดงแสง ปัตตานี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนายเล็ก 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนายเล็ก 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองนำแสงดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองปาสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอินเตอร์เนชั่นแนล 2

พังงา (จำนวนสมาชิก 16)

บริษัท นวลรัตน โกลด์ 11 จำกัด
บริษัท ห้างทองกอบกิจ จำกัด
บริษัท ห้างทองกัญญารัตน์ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองกัญญารัตน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองพังงาเจมส์ จำกัด
บริษัท ห้างทองพัชระ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองนวลจันทร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณศิริ 2533
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเจริญตะกั่วป่า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองกำไลทอง ท้ายเหมือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเจริญศิลป์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีทอง (บางเนียง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีทอง ท้ายเหมือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีเต้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้นเฮงโกลด์ เขาหลัก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้นเฮงโกลด์ บางม่วง

พัทลุง (จำนวนสมาชิก 8)

บริษัท เคเอ โกลด์ จำกัด
ห้างทองโชติรุ่งโรจน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวราช 2000 พัทลุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชคดี พัทลุง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยเจริญ 1962
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองยงดี 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองยงดี 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนวยอร โกลด์

ภูเก็ต (จำนวนสมาชิก 28)

บริษัท กฤติมา โกลด์ จำกัด
บริษัท กะตะโกลด์สมิท จำกัด
บริษัท โกลด์เด้นแซนด์ 2004 จำกัด
บริษัท เคพีพี โกลด์ จำกัด
บริษัท เจ โกลด์เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ซินยูฉ่าง จำกัด
บริษัท ซี.พี.โกลด์ มาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ดุจนภา จำกัด
บริษัท ทวีสุวัณณ์ จำกัด
บริษัท ใบหยกเจมส์ จำกัด
บริษัท เพชรทวีภูเก็ต จำกัด
บริษัท ภูเก็ตทองคำ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ซี.พี.เยาวราช (2016) จำกัด
บริษัท ห้างทองโต๊ะกัง 5 จำกัด
บริษัท ห้างทองทิพย์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างทองทิพย์ ภูเก็ต จำกัด
บริษัท ห้างทองยิ่งเจริญ ภูเก็ต จำกัด
บริษัท ห้างทองสัมพันธ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองฮกจ๋าย จำกัด
ห้างทองกรุงเทพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเพชรแก้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต เพชร พี เค
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิบเฮง(ท่าเรือ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีทอง 11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีทอง 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศรีทอง กิตติยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีเซ่งเฮง(เยาวราช) ภูเก็ต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุ้นเฮงโกลด์ เชิงทะเล

ยะลา (จำนวนสมาชิก 37)

บริษัท ทองเอกชัย จำกัด
บริษัท หงษ์ทองธารโต จำกัด
บริษัท หวั่งหลี โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองจินดา จำกัด
บริษัท ห้างทองจิ้นฟุง จำกัด
บริษัท ห้างทองซังเต้ง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองซังเต้ง 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองซังเต้ง 5 จำกัด
บริษัท ห้างทองซังเต้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองถาวรสิน จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้เซ่งล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองไท้อันล้ง จำกัด
บริษัท ห้างทองบุ่นจิน จำกัด
บริษัท ห้างทองภูทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองมุสลีมะฮ์ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองมุสลีมะฮ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช 1 ยะลา จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช 2 ยะลา จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ่งอนันต์ จำกัด
บริษัท ห้างทองลิณา 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองลิ่มบุญชัย 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองลิ่มบุญชัย จำกัด
บริษัท ห้างทองเลี่ยมทอง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองวิรัตน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสีดา 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองสีดา 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองสีดา จำกัด
บริษัท ห้างทองฮกลกซิ่ว จำกัด
บริษัท ห้างทองฮาบเฮง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองฮาบเฮง จำกัด
บริษัท อมรสิน โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ร้านโกเย่ง
ห้างทองจินดาวรรณ
ห้างทองมุ้ยจิน
ห้างทองแม่มัลลิกา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซเฟีย โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท้เซ่งเฮง โกลด์สมิธ

ระนอง (จำนวนสมาชิก 2)

บริษัท ห้างทองก้งกาฮิน จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองเยาวราช กรุงเทพ จำกัด

สงขลา (จำนวนสมาชิก 64)

บริษัท กชพร โกลด์ ๙ จำกัด
บริษัท โชติรุ่งโรจน์ สะเดา จำกัด
บริษัท ดี อาร์ กรุ๊ป 2016 จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งทอง จำกัด
บริษัท เพชรทองไท้เซ่งฮง (1938) จำกัด
บริษัท เพชรสุวรรณโกลด์ จำกัด
บริษัท รัชชนีโกลด์ จำกัด
บริษัท ลิ่มทองดี จำกัด
บริษัท หยงเตียน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ห้างขายทองทรัพย์อนันต์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง กาญจนศิลป์ จำกัด
บริษัท ห้างทอง ไทยยินดี 2 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ไทยยินดี จำกัด
บริษัท ห้างทอง เอกธนภัทร จำกัด
บริษัท ห้างทอง เอราวัณ จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญทรัพย์ 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองไชยณรงค์ จำกัด
บริษัท ห้างทองทอมสัน จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยยินดี 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยอุดม จำกัด
บริษัท ห้างทองธนะพัฒน์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรงี่ฟ้าเสฎฐี จำกัด
บริษัท ห้างทองรัตนมณี จำกัด
บริษัท ห้างทองสิทธิโชค จำกัด
บริษัท ห้างทองสิริมงคล (หาดใหญ่) จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณศิลป์ (โกหมิ่น) จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณศิลป์ 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณาหาดใหญ่ จำกัด
บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองรัตนมณี จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์นำดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ทองโกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองชวนเฮง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี 2016 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดีเนตร์วรรณา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองรุ่งโรจน์ (รัตภูมิ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรสุวรรณ3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่กิ้มห้องเยาวราช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ไทยโชคดี 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง ไทยโชคดี 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองชมพูนุช(ปาดัง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชคไพศาล (หาดใหญ่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทวีพร(ปาดัง)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยเจริญ หาดใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยโชคชัย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยดี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยดี 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยดี3(1)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยยืนยง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยเสรี หาดใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยอุดม(หาดใหญ่)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองใบเงิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองภูธนัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองมังกรทอง หาดใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช-ปาดัง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองศิลป์นำดี 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีพงษ์ 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีพงษ์ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหลีพงษ์ 3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองหว่าเตียน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอัญญรัตน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองอุดมทรัพย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เค 965 โกลด์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮับเต็ง (2555)

สตูล (จำนวนสมาชิก 5)

บริษัท ห้างทองไทยย่งเต็ง จำกัด
บริษัท ห้างทองไทยยินแสง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตูล มีสุข (2017)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองต่วนกี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองทวีสิน

สุราษฎร์ธานี (จำนวนสมาชิก 18)

บริษัท เคพี โกลด์ แอนด์ เจมส์ จำกัด
บริษัท เคไอเอ บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท บูลเลี่ยน แมสเตอร์ โกลด์ จำกัด
บริษัท เพชรพลอยมณีภัณฑ์ จำกัด
บริษัท แม่มาลี โกลด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แม่มาลี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท หนึ่งทองดี 7 จำกัด
บริษัท ห้างทองกรุงเทพเกาะสมุย (2532) จำกัด
บริษัท ห้างทองเกียหงวน จำกัด
บริษัท ห้างทองชัยสุวรรณ3 จำกัด
บริษัท ห้างทองโชคสุวรรณ จำกัด
บริษัท ห้างทองนงนุช (หน้าทอน) จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรไชยา จำกัด
บริษัท ห้างทองสุวรรณประดิษฐ์ 1 จำกัด
ห้างทองแม่ทับทิม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองโชครุ่งเรือง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณเลิศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค มัทนา โกลด์

ภาคตะวันออก (4 จังหวัด)

จันทบุรี (จำนวนสมาชิก 10)

บริษัท กิมตี โกลด์ จำกัด
บริษัท ทองเมืองทอง จำกัด
บริษัท ทองศรีไทย จำกัด
บริษัท ที เอส พี โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
บริษัท ประกายทอง โกลด์ จำกัด
บริษัท ศิริลักษณ์โกลด์ (1983) จำกัด
บริษัท สัจจาภรณ์โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองประไพพรรณจันทบุรี จำกัด
บริษัท ห้างทองวัลลภ จำกัด
บริษัท ห้างทองสัจจาภรณ์ จำกัด

ชลบุรี (จำนวนสมาชิก 72)

บริษัท กาญจนทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท โซลิส คอร์เปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เฌอดา โกลด์ จำกัด
บริษัท ดารณี โกลด์ จำกัด
บริษัท ทวีสินบิสซิเนส จำกัด
บริษัท ทองแท้พัทยา จำกัด
บริษัท ทองสมบูรณ์เยาวราช จำกัด
บริษัท ทองสุกโกลด์ จำกัด
บริษัท ธนกร 999 จำกัด
บริษัท เบลล่า จิวเวลรี่ แอนด์ โกลด์ จำกัด
บริษัท ปัญญากรุ๊ป จำกัด
บริษัท เพชรทองเหรียญทอง เยาวราช จำกัด
บริษัท มังกรทอง เยาวราช พัทยา จำกัด
บริษัท แม่วรรณี โกลด์ 11 จำกัด
บริษัท แม่วรรณี โกลด์ จำกัด
บริษัท เยาวราชพัทยาใต้ จำกัด
บริษัท รีฟายนิ่งโลหะมีค่า จำกัด
บริษัท รุ่งเจริญ โกลด์สมิธ จำกัด
บริษัท สุวรรณกร 2016 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองสยาม พัทยา เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทอง แม่อุไรเยาวราช (พัทยา) จำกัด
บริษัท ห้างทอง ศิริ 9 จำกัด
บริษัท ห้างทองกาญจนาภิเษก จำกัด
บริษัท ห้างทองกาญจนาภิเษก อมตะ จำกัด
บริษัท ห้างทองขวัญทองเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองจินดา พัทยา จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญสุขเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองชลบุรีไดมอนด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองชินเยาวราช (บ่อวิน) จำกัด
บริษัท ห้างทองชินเยาวราช 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองดาวทอง จำกัด
บริษัท ห้างทองเดือนเพ็ญ จำกัด
บริษัท ห้างทองเดือนเพ็ญ บ้านบึง จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้ฮุยล้ง 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้ฮุยล้ง 3 จำกัด
บริษัท ห้างทองแต้ฮุยล้ง1 จำกัด
บริษัท ห้างทองทองแท้ จำกัด
บริษัท ห้างทองทองสุกเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองนิธิวัชร์ จำกัด
บริษัท ห้างทองบ้านบึง จำกัด
บริษัท ห้างทองพรคีรี 1 จำกัด
บริษัท ห้างทองพรคีรี 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองพรไพลิน จำกัด
บริษัท ห้างทองพรอนันต์10 จำกัด
บริษัท ห้างทองพัทยาเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรบูรพาเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรพลอย จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรไพลินเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองไพลินเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองแม่เงินเย็น จำกัด
บริษัท ห้างทองยงวัฒนา จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชชากค้อ โกลด์ จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราชชากค้อ จำกัด
บริษัท ห้างทองรุ้งเจริญเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองสยามเยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองสินสมบูรณ์ จำกัด
บริษัท ห้างทองสิริกาญจน์ พัทยา จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงทรัพย์ จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงสุวรรณ 2007 จำกัด
บริษัท ห้างทองอานุภาพ จำกัด
บริษัท ห้างพิณทอง จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองทองอนันต์ จำกัด
บริษัท ห้างเพชรทองบวร จำกัด
บริษัท อนันต์ โกลด์ จำกัด
บริษัท อเรสโซ ริฟิเนรี่ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จารุรัตน์ 168
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองภัสสร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี ชลบุรี 2016
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองบุญสุวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองพรอนันต์ 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองเยาวราช ๑ (ปากร่วม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทิพย์ทอง

ตราด (จำนวนสมาชิก 9)

บริษัท เพชรมณี ตราด จำกัด
บริษัท ยิ่งเจริญ โกลด์สมิท จำกัด
บริษัท สุวรรณโชติ 88 จำกัด
บริษัท ห้างทอง ทองเที่ยงธรรม จำกัด
บริษัท ห้างทองกรกช จำกัด
บริษัท ห้างทองเจริญยิ่ง จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ตราด 2 จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ตราด จำกัด
บริษัท ห้างทองแสงทอง ตราด จำกัด

ระยอง (จำนวนสมาชิก 15)

บริษัท จงมีชัยชนะ จำกัด
บริษัท ชั้นหนึ่ง จำกัด
บริษัท ซินหงีฟู2 จำกัด
บริษัท ทรัพย์สะพาน4เยาวราช จำกัด
บริษัท มาดาม ส้ม 1999 จำกัด
บริษัท เยาวราช นิคมพัฒนา จำกัด
บริษัท ห้างทองโกลด์เยาวราช จำกัด
บริษัท ห้างทองจินอา (2499) จำกัด
บริษัท ห้างทองเพชรมณีศรี จำกัด
บริษัท ห้างทองเยาวราช ปลวกแดง จำกัด
บริษัท ห้างทองศิริรุ่งแสง จำกัด
บริษัท เอี่ยมทองคำ จำกัด
บริษัท ฮกเซ่งเฮงเยาวราช จำกัด
ห้างทองดีเยาวราชสะพานสี่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทอง โต๊ะกังสะพานสี่

อ้างอิงจาก: สมาคมค้าทองคำ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

บทความแนะนำ

ทองเค คืออะไร

ทองเค คืออะไร

ทองเคคืออะไร ทองเค คืออะไร ทองเก๊ หรือเปล่า เห็นออกเสียงคล้ายๆกัน ทองเคมีกี่แบบ และทองเคดูยังไง ทองเคขายได้ไหม

ทองรูปพรรณคืออะไร

ทองรูปพรรณ คืออะไร

ทองรูปพรรณ คือ ทองรูปพรรณ ต่างจาก ทองคำแท่ง อย่างไร และทำไม ราคาทองทั้งสองแบบถึงไม่เท่ากัน

ทองคํามีกี่ประเภท

ทองคํามีกี่ประเภท ทองคำ นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแร่ธาตุที่มีมูลค่าสูงเพราะมีปริมาณจำกัด แต่หลายท่าน อาจเคยได้ยินว่ามีทองที่เป็นสีอื่นๆอีก เช่น ทองขาว ทองคำดำ